Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

A Péterfalvi Református Líceum rövid ismertetése

 

A Péterfalvi Református Líceum Tivadarfalván, a közigazgatásilag Tiszapéterfalvához tartozó kb. 650 lakosú településen található. 1995-ben vásárolta meg a Kárpátaljai Református Egyház Kuratóriuma azt az épületet, mely korábban horoggyárként működött. Ez év szeptemberében meg is kezdte működését líceumunk, ahol az első évfolyamon mindössze 28 diák volt, jelenleg ez a szám 90-re gyarapodott. A líceumért már indulásakor sokat tett Oroszi Pál, a Kárpátaljai Református Egyházkerület egykori főjegyzője, aki több éven keresztül tanított itt bibliaismeretet.

 

Jelenleg 10 főállású szaktanár és nevelő, valamint további 8 óraadó tanár foglalkozik a három osztályban tanuló diákok becsületes és lelkiismeretes életre nevelésével.

 

Intézményünkben a tanulmányi idő – az általános iskola befejezése után – három év. A hozzánk felvételiző diákok írásbeli vizsgát tesznek magyar nyelv és irodalomból, matematikából valamint szóbelit bibliaismeretből, egyháztörténelemből és egyházi énekből, elért pontszámaiktól függően a legeredményesebbeket vesszük fel. A kötelező állami tantárgyak mellett diákjaink a fentebb említett egyházi jellegű tanokat is elsajátítják, valamint – választásuk alapján – szakmai oktatásban is részesülhetnek: könyvelői és számítástechnikai (ECDL), szabás-varrás képzések folytak és folynak jelenleg is kisebb szünetekkel, és tervezzük más szakok indítását is, mint például asztalos, hegesztő, dísznövénytermesztő, virágkötő stb. Diákjaink nagy számban egyetemeken, főiskolákon folytatják tanulmányaikat. A 2006-ban érettségizett 28 diákból 26 tanul egyetemeken, főiskolákon. Számukra lehetőséget biztosítunk arra, hogy az ehhez szükséges tárgyakat nagyobb óraszámban tanulják, elmélyültebben foglalkozhassanak a választott tudományággal.

 

A líceum magas követelményeket támaszt diákjaival szemben és elvárja, hogy lehetőségeikhez mérten a legjobb teljesítményt nyújtsák. Ezt alátámasztja az a tény is, hogy a megszabott közepes átlaghatár alatti eredményei miatt a diák el is bocsátható. A jó előmenetelűeknek kedvezményt adunk, ezzel is motiválva őket a szorgalmas tanulásra. Fiataljaink rendszeresen részt vesznek tantárgyi vetélkedőkön, hazai és külföldi versenyeken, s nagy örömmel tölt el bennünket, hogy helytállnak, gyakran dicséretes és dobogós eredményekkel térnek vissza.

 

A magas tanulmányi követelmények mellett nagy gondot fordítunk diákjaink lelki nevelésére. Fontos számunkra a közösségi szellem kialakítása, a diakóniai szolgálat jelentőségének „beültetése” a fiatalok szívébe. Nevelésünk egyik fő célja: megismertetni velük egy Istentől kapott, tiszta élet lehetőségét, odaszeretni őket az Úrhoz. A nevelési folyamat szerves részei a fiatalok között végzett szolgálatok: ifjúsági órák, bibliaórák, imaközösség, reggeli és esti áhítatok, előadások, személyes beszélgetések. E szolgálatban jelentős részt vállalnak a líceum ifjúsági munkatársa és a nevelők.

 

Néhány diákunk a szabadidejében diakóniai munkát végez: ebédet visznek idős embereknek, meglátogatnak beteg, magányos gyülekezeti tagokat, hetente 1 alkalommal elutaznak a Nagyszőlősi Járási Kórház azon osztályára, ahol elhagyott gyermekeket gondoznak. Itt játszanak, foglalkoznak a kicsinyekkel, tornáztatják, masszírozzák a fejlődésben visszamaradtakat. Diákjaink rendszeresen látogatják a Péterfalván lévő családi típusú gyermekotthont, hogy játsszanak, beszélgessenek a gyermekekkel. Öröm megtapasztalni azt, hogy szívesen áldozzák fel ilyen célokra a szabadidejüket, Isten elvégezte a szívünkben, hogy a szeretetszolgálat életünk fontos része lett.

 

Büszkeségünk az iskola „Reménység” nevű vegyes kórusa, mely az intézmény fennállása óta működik. Repertoárjukban klasszikus kórusművek, egyházi ének-feldolgozások és ifjúsági énekek egyaránt megtalálhatók.

 

Befejezés előtt áll az új kollégiumi épület, ahol a földszinten szakmai oktatáshoz rendeznénk be a helységeket. Az emeleti szinteken van a fiú- és a lánykollégium. A kollégiumok berendezéséhez szinte felbecsülhetetlen értékű bútoradományt kaptunk a németországi Lions-Club Main-Kinzig-i szervezetétől, így a kollégiumi részt már lakjuk. A líceumi főépület földszinti helységeiben pedig szaktantermeket szeretnénk kialakítani: matematika-fizikai, biológia-kémiai, nyelvi, földrajz-történelmi kabineteket.

 

Testvériskoláink a Krabbendijkei Kálvin Kollégium, a Kecskeméti és a Gödöllői Református Gimnázium, igyekszünk ápolni és fenntartani a velük való jó viszonyt. Baráti és testvéri a kapcsolatunk a Kecskeméti Református Ifjúsági Egyesülettel is. Ezen intézmények sokat segítenek és lehetőségeik szerint minden téren hozzájárulnak líceumunk fejlődéséhez. Naponta tapasztaljuk, hogy Isten gondviselő kegyelmére vagyunk bízva, Ő rendeli ki a mindennapi szükségleteinket. Imáinkban rendszeresen hálát adunk adományozóinkért, támogatóinkért, mind a helyi gyülekezetek és magánszemélyek, mind a külföldi, sokszor számunkra ismeretlen személyek és szervezetek adományaiért is. Hisszük, Urunk áldása kíséri életüket és áldozatkész magatartásukat.