Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Péterfalvi Református Líceum iskolai szabályzata

és kollégiumi házirendje

A Péterfalvi Református Líceum azzal a céllal létesült, hogy a szüleiktől és lakhelyüktől távol került növendékek számára a tanulmányi idő alatt otthont – szállást, ellátást és magasabb szintű tanulási lehetőséget – biztosítson. A líceumot és a kollégiumot vezetői (tanügyi igazgató, lelkészi igazgató és kollégiumi igazgató), tanárai és a nevelőtanárok együttműködve irányítják, akiknek a rájuk bízottak lelki és testi javát szem előtt tartva arra kell törekedniük, hogy növendékeik a közösségi nevelés segítségével az iskola lelkiismeretes tanulóivá, gyülekezetük áldozatkész tagjaivá, végső soron pedig becsületes és dolgos állampolgárokká váljanak.

A líceum munkarendje

Tanévnyitás

A tanévnyitást megelőzően a felvételt nyert diák, valamint a felsőbb évfolyam diákjai az előre meghirdetett napon részt vesznek nyári gyakorlati munkán.

Ezt követően a diákok az évnyitó ünnepély előtt elfoglalják szobájukat. Érkezésükkor magukkal hozzák ruhaneműiket (hétköznapi, ünneplő ruhájukat), tanszereiket, Bibliájukat, énekeskönyvüket; az elsős tanulók ezen kívül a Személyi lapjukat, egészségügyi törzslapjukat, orvosi igazolást az oltásról, a keresztlevél másolatát, az aláírt Nyilatkozatot.

Tanévzárás

A végzős diákok legkésőbb a tanévzáró ünnepély utáni napon hagyják el a kollégiumot. A nyári tanítási szünet idejére az asztalokat, szekrényeket teljesen ki kell üríteni. Ugyanez vonatkozik az első és második osztály tanulóira a nyelvtáborok végén. Ezt megelőzően valamennyi tanuló köteles az elszámolási lapot leadni az osztályfőnöknek, hogy megkaphassa a bizonyítványt.

Eltávozás – visszautazás

A diák a délutáni szabadidőn kívül önszántából nem hagyhatja el az iskolát és a kollégiumot, csak rendkívüli okok miatt az iskola igazgatója, tanárai tudtával és engedélyével távozhat el. Eltávozni a tanítási szünetekben (őszi, téli és tavaszi szünetekben), és a líceum éves munkarendjében meghatározott időpontokban lehet. Az évközi és hétvégi szünetek idején a diákok szekrényeikben és asztalaikban hagyhatják állandó használati tárgyaikat. Az eltávozásról a következő tanítási nap előestéjén legkésőbb 19: 00 órakor kell visszaérkezni. Ha bármely akadály ezt a visszautazást gátolja vagy késlelteti, arról még aznap (telefonon) értesíteni kell az ügyeletes nevelőt, vagy – legkésőbb másnap – az iskola vezetőségét. Indokolt esetben (családi esemény, orvosi kezelés, hivatalos ügy stb.) rendkívüli eltávozás is kérelmezhető 150 órában. Ilyenkor az indoklást vagy hivatalos papírt is tartalmazó kérelemmel az iskola vezetőjéhez kell fordulni. A diákot csakis a szülő által aláírt, s a hét elején benyújtott kérvény alapján engedik el.

A diák testi épségének megőrzése érdekében kívánatos, hogy mellőzze a robogón, motoron való érkezést és eltávozást. Amennyiben mégis ilyen módon utazna, úgy köteles a szülőtől igazolást és magyarázatot hozni, s megérkezve a járművet letétbe helyezni. Itt-tartózkodása idején semmilyen esetben nem közlekedhet rajta.

Kimaradás

A diák szülője (nevelője) indokolt esetben kérvényezheti, hogy gyermeke olyan rendszeres foglalkozásokon – zeneiskola, nyelvtanfolyam stb. – vehessen részt, melyek időben ütköznek az iskola napirendjével. Ilyen kérelmet írásban az igazgatóhoz kell benyújtani. Az általános kimaradásról nyilvántartást vezetünk a Nyilvántartási naplóban, melybe bejegyezzük a diák indulásának és érkezésének időpontját. Az említett naplóba bejegyezzük az állandó kimaradás célját, a foglalkozás helyét, idejét, s a foglalkozás vezetőjének nevét. A hazautazást az iskola igazgatójánál lehet kérvényezni, aki indokolt esetben (fegyelmi vétség, rossz tanulmányi eredmény) felfüggesztheti a kimaradás engedélyét, vagy meg is vonhatja.

Közeli családtag (szülő, testvér) váratlan látogatása estén ez iskola vezetőjétől kérheti a rendkívüli kimaradás engedélyezését. Ilyenkor pontosan meg kell határozni a kimaradás időtartamát, ill. a diák visszaérkezésének idejét.

Szabadidő

A diákok az iskolai tanórák befejeztével, az ebédjük elfogyasztása után minden nap kimehetnek – amikor ezt délutáni programjuk engedi. Szabadidejüket tetszés szerint használhatják sportolásra, sétára, vagy bevásárlások intézésére. Diákjainknak szigorúan tilos szabadidőben is alkohol tartalmú italt vagy dohányt, kábítószert fogyasztani, szórakozóhelyen megfordulni. A szabadidejét az iskola falain kívül töltő diáknak mindenkor tudnia kell, hogy ő – mint növendék – iskolája becsületének és jó hírének is letéteményese. Ezért elvárható, hogy öltözködésével, magatartásával ne okozzon kárt e jó hírnek.

15: 45-re minden diáknak vissza kell érkezni az iskola vagy a kollégium területére, mert 15:55-kor rövid áhítattal kezdődik a szilencium.

Látogatók fogadása

A diákok találkozhatnak családtagjaikkal vagy ismerőseikkel a délutáni szabadidő alatt. A kollégium épületében viszont csak szülőt, gondviselőt fogadhat. Látogató nem fogadható tanítási és szilenciumi idő alatt. Kivételes, indokolt esetben a látogató kérheti a felügyeletet ellátó tanártól a diáknak a napirend alól való ideiglenes felmentését.

Általános szabályok

Nem ajánlatos a bentlakóknak értékes ékszert vagy sok pénzt maguknál tartani. Egyrészt tapintatból azokkal szemben, akik szerényebb anyagi helyzetben élnek, másrészt óvatosságból azokkal szemben, akik esetleg kérés nélkül szívesen magukhoz vennék. Ezért a diák az iskolában és a kollégiumban arany-és ezüst ékszert nem viselhet, kivéve egy gyöngy, bőr vagy igés karkötőt. Egy fülbe csak egy (szerény) fülbevaló lehet. Ezt hétköznap is lehet viselni, más ékszert nem. Ünnepnapokon engedélyezett 1 gyűrű és 1 nyaklánc viselete. Bokalánc, testékszer használata tilos. A fiúk nem hordhatnak semmilyen ékszert (igés nyaklánc vagy igés karkötő nem számít ékszernek, tehát viselhető).

A líceum tulajdonában lévő mindennemű technikai berendezést, vagy eszközt csak tanári engedéllyel lehet használni, magáncélokra pedig szigorúan tilos.

Külső megjelenés és viselkedési kultúrák

I. Öltözködés tanórákon, szabadidőben, istentiszteleten, ünnepi alkalmakon.

1.       Hétköznapon a fiúk számára utcai, de nem szabadidős viselet engedélyezett.

·        A lányok számára hétköznapi viselet: térden alul érő szoknya, ruha, amelyen a hasíték térdig (térdhajlatig érhet). Megengedett a nadrág, de ne legyen szűk, feszes, cifra, szakadt. A nadrág és a felsőrész határán ne látsszék ki a has és a derék, mert illetlen.

·        Nem engedélyezett a túl feszes, testhez tapadó, mélyen dekoltált, pántos, ujj nélküli, erősen áttetsző blúz, póló, illetve haspóló viselete.

·        Szűk szoknyák, nadrágok esetén hosszabb felsőrészt kell viselni.

2.      A szabadidős ruha nem kötött, csak ne legyen kihívó, az általános szabályokhoz alkalmazkodjon (lásd a fentieket).

3.      Istentiszteleten a fiúk számára hosszú nadrág, póló, pulóver (nem szabadidős) viselet illendő.

·        Lányoknak szolid öltözet: szoknya, hosszú nadrág, blúz, póló, pulóver (sportruha nem engedélyezett).

      4. Ünnepi alkalmakon a fiúk számára ünnepi öltözék: öltöny, ing, nyakkendő.

·        Ünnepi alkalmakon a lányoknak ünnepi iskolai öltözék (fehér blúz, fekete szoknya, matrózgallér) kötelező, amíg az időjárás engedi.

       II. Haj, smink, körömviselet

·        A fiúk hajviselete legyen ápolt, szolid, nem megbotránkoztató. Tilos a haj festése, melírozása, szőkítése, túlzottan rövid, vagy túl hosszú haj viselete, hajzselé, hajhab túlzott használata.

·        A lányok hajviselete szintén ápolt, rendes, nem hivalkodó. Tilos a haj festése, melírozása, szőkítése, hajzselé, hajlakk túlzott használata.

·        Nem engedélyezett a smink, a szemfestés, a szemöldök túlzott szedése. Tilos a köröm festése (kézen, lábon, színtelen lakkal sem), a hosszú köröm.

·        A fiúk körme is tiszta, rövid, ápolt legyen.

      III .Beszédkultúra, viszonyulási és viselkedési formák

1. A líceumi diák feladata: lelkiismeretes tanulás, pontosság, engedelmesség, a házirend maradéktalan betartása, a tisztaság, a rend és a berendezések megőrzése.

Tiszta (nem kétértelmű) illő beszéd. Tiszteletteljes megszólítás, köszönés, egymást segítő, kulturált magatartás, mértéktartó, udvarias, tisztelettudó viselkedés felnőttel és diákkal szemben.

2. Tilos az erkölcstelen beszéd, magatartás, durvaság, káromkodás és trágár beszéd, lopás, diáktársak sértegetése, bántalmazása, alkohol és mindenféle kábítószer fogyasztása, dohányzás.

3. A diákok számára engedélyezett a lelki kapcsolat, viszont a testi kapcsolat minden formája tilos.

   „Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, arany ékszerek felrakása vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével: ez értékes az Isten előtt. (1Péter 3:3-4)

Telefon használata

A diák készülékét az alábbi feltételek betartása mellett használhatja iskolánkban:

- zenehallgatásra nem használja (szabadidejében sem)

- illetlen, erkölcstelen képeket nem tárol

- a telefon használata délután 13:45-től 15:45-ig, valamint az esti szabadidőben 20:30-tól 21:30-ig a kollégiumban, vagy annak udvarán engedélyezett

- az iskola területére a diák nem hozhatja mobiltelefonját

- templomba, előadásokra, áhítatokra vagy egyéb alkalmakra abban az esetben sem viheti magával, ha azok a kollégium épületében, dísztermében kerülnek megrendezésre

Szankciók:

Amennyiben a diák ezen feltételeket megszegi, abban az esetben a diáktól elvétetik a telefon és személyesen a szülőnek adjuk vissza. Ha a feltételeket újból megszegi, akkor csak tanév végén szolgáltatjuk vissza a szülőknek.

Az iskola napirendje

6:00-ébresztő. A nevelőtanár felébreszti az alvókat. Az ébresztő és az egész reggeli program (takarítás, reggeli) minden diákra vonatkozik, tekintet nélkül arra, hogy valakinek van-e első tanórája vagy nincs. A diákok megmosakodnak, felöltöznek, bevetik az ágyukat, holmijukat elrakják a szekrénybe, kiszellőztetik, és rendbe rakják a szobájukat, hogy a takarítást mások számára megkönnyítsék (cipők, ruhák a helyükre, eldobált szemét a szeméttartóba, stb.)

A nap folyamán többszöri szobaellenőrzés, az ügyeletes tanár végigjárja a szobákat, ellenőrzi a rendet.

6: 35-kor kollégium zárása

6: 45-reggeli. Közös étkezés a kollégium valamennyi lakója számára. Imádsággal kezdődik, 15 perc után pedig imádsággal fejeződik be az étkezés. Távolmaradni, elkésni, hamarabb eltávozni, rendezetlen vagy hanyag öltözetben megjelenni, az asztalnál hangoskodni és játszani nem illik, ezért kerülendő.

7: 15-reggeli áhítat

7: 20-tanítás. Tanítási idő alatt (kivéve a takarító személyzetet és nevelőtanárt) a diák nem mehet be a kollégiumba a szabadidő kezdetéig. Visszautazós hét első napján viszont a nagyszünetben elfogyaszthatja az otthonról hozott ennivalóját. Rendkívüli esetekben (betegség, délelőtti orvosi vizsgálat) a tanulók délelőtti tartózkodási helyét és rendjét a nevelőkkel kell megbeszélni.

13: 25-ebéd

13: 45-kimenő. Ekkor töltik délutáni szabadidejüket. Sportolhatnak a pályákon, elintézhetik vásárlásaikat, vagy pihenhetnek a szobájukban. Ez alatt az idő alatt a diák csak és kizárólag a szülő tudtával és engedélyével fogadhat udvarlót (ha nem a líceum diákja).

15: 45-visszatérés a líceum épületébe. A délutáni programok (ifjúsági órák, szakkörök, stb.) vagy a kimenő eltöltése után – legkésőbb a szilencium előtt 15 perccel – a diákok visszaérkeznek a kollégiumba. Előkészítenek mindent, amire a szilenciumon a tanuláshoz szükség lehet.

15: 55-szilencium előtti áhítat.

16: 00-szilencium. Mindenki az osztályba vonul. A tanulóidő teljes csendje a tanulnivalóban való elmélyülést és az önálló munkára való nevelést szolgálja. A szilencium ideje alatt a diák feladata a tanulás. Azok a diákok, akik tanulmányi eredményükben elérik a 10-es átlagot, szabad szilenciumon vehetnek részt—önállóan és felelősséggel készülnek a tanórákhoz a kijelölt helyen. Helytelen magatartás esetén ez a lehetőség megvonható.

18: 30-vacsora. Közös étkezés a kollégium valamennyi diákja számára. Az esti étkezésre ugyanazon szabályok vonatkoznak, mint a reggelire vagy az ebédre.

20: 00-esti áhítat. Ezt követi az osztályok takarítása.

20: 30-esti szabadidő. Ez alatt az idő alatt történik a tisztálkodás, előkészület a lefekvéshez.

21: 00-kollégiumzárás.

21: 30-esti csendesség, ezután a diákok a saját szobájukban tartózkodnak.

22: 00-központi villanyoltás. Takarodó 

Kollégiumi szabályzat

1. A fent meghatározott időpontokat minden diáknak be kell tartani.

2. A reggeli tisztálkodás mindenki számára kötelező.

3. Betegség esetén a diák csak az egészségügyi felelős engedélyével maradhat a kollégiumban.

4. A kollégiumban hangoskodni, illetve hangosan beszélni, mások pihenését megzavarni nem szabad.

5. A kollégium berendezését, anyagi értékeit a diáknak óvnia, megbecsülnie kell!

6. Szándékos rongálás esetén az anyagi kárt a szülőknek (ill. nevelőszülőnek) kell megtérítenie, a tanulóra pedig a Líceum fegyelmezési rendje vonatkozik.

 

Fegyelmezési rend

A líceumban tanuló diákok valamint a szülők (nevelőszülők) a Nyilatkozat aláírásával elfogadják az iskola szabályzatát és annak fegyelmezési rendjét, mely elősegíti a tanulók erkölcsi, etikai fejlődését.

A fegyelmezési rend a következő:

- Többszöri szóbeli figyelmeztetés

- Tanári beírás (intő).

- 3 tanári beírás 1 osztályfőnöki intőt jelent

- 3 osztályfőnöki intő 1 igazgatói megrovást von maga után, melyet a szülőkkel való személyes beszélgetés is követ (A megszerzett igazgatói intők száma az új tanévvel nem törlődik.)

- 2 igazgatói megrovás után a diákot egy hétre hazabocsátjuk. (Visszaérkezés után az elmulasztott tananyagot köteles önállóan pótolni, és számot adni minden szaktanárnak.)

- A harmadik igazgatói megrovást személyes szülői értesítés követi, a diákot pedig elbocsátjuk az intézményből

Vétségek:

A vétségekért a következő fegyelmi eljárás jár: késés – fél óra, a többi (rendetlen, nem készült, illetlen beszéd, feleselés, mulasztás, hanyag munkavégzés stb.) – 1 -1 óra munkavégzést jelent. Hajfestés esetén a diákot egy hétre hazaküldjük.

Tiltott dolognak számít a saját rádió, magnó, sétálómagnó, hifi, számítógép használata, behozatala. A mobiltelefon kizárólag a kijelölt időben és helyen használható. Az iskolai telefon a portás felügyelete mellett használható (a telefonszámlát a diák fizeti).

A súlyosabb kihágások, mint pl. testi sértés, lopás, alkohol, drogok használata, dohányzás azonnali igazgatói intővel járhatnak.

A vezetőség és a tanári kar egyetértésében akár tanulmányi, akár magaviseleti okokból bármely diák elbocsátható az intézményből, tanév közben vagy tanév végén is, amennyiben nem hajlandó beilleszkedni az iskola rendjébe.

(Az iskolai szabályzat évente való változtatásának jogát az iskola vezetősége fenntartja.)

 

A kollégium helyiségei

A kollégiumi szobák a pihenés színhelyéül szolgálnak. Mint minden helyen, ahol több ember él együtt, itt is célszerű meghatározni a helyiség használatának néhány általános szabályát.

 A kollégiumi bentlakás egyik legfontosabb feltétele, hogy vigyázni kell annak tisztaságára, épségére. Ennek értelmében törekedni kell a következőkre:

- A kollégiumba nem megyünk fel olyan lábbeliben, melyet kint használunk, így nagyban megkönnyítjük szép kollégiumunk tisztán tartását.

- Törekedni kell arra, hogy a szoba tiszta legyen úgy, hogy a lakók a takarítást minden lehető módon megkönnyítik (asztalok, ágyak rendbetétele, használaton kívüli holmi elrakása stb.)

- Az ágyat a reggeli szellőztetés után be kell vetni, s megbontani csak este, lefekvés előtt szabad. Ha valaki napközben pihenni kíván, felkelés után hozza rendbe ágytakaróját. Nem szolgálhat az ágy használaton kívüli, vagy szennyes ruhák tárolására.

- Az asztalokon mindenkor rendet kell tartani. A takarítást megnehezítő tárgyakat a szekrényben kell tárolni.

- Ügyelni kell a szoba talapzatának, falainak, berendezési tárgyainak és a szőnyegnek  tisztaságára, ill. a sérülésektől való megóvására. Ezért csak úgy szabad díszíteni a szoba falait vagy bútorait, hogy a díszítésre szolgáló tárgyak és képek könnyen és nyomtalanul leszedhetők, cserélhetők legyenek. A kollégium falaira, berendezési tárgyaira bárminemű dolgot felrakni vagy elhelyezni csak a nevelőtanár engedélyével lehet.

- El kell takarítani minden szennyeződést, ill. – indokolt esetben – meg kell téríteni minden kárt, amely felelőtlenségből vagy vigyázatlanságból bekövetkezett.

- Nem folytathatunk a szobákban olyan tevékenységet, melynek révén a padló, a falak és a bútorok beszennyeződhetnek (cipőtisztítás, labdázás, birkózás stb.)

- Tűzveszélyes tevékenységet ne folytassunk (pl. merülőforraló, kenyérpirító, szendvicssütő használata stb.). Az élelmet ne a szobában vagy annak szekrényében, hanem a kollégium konyhájának szekrényeiben tároljuk.

- A szobákat a reggeli szobaellenőrzés előtt rendbe kell tenni. A rendet és a szoba használatát a felügyelő tanárok ismételten ellenőrzik, a hiányosságokra figyelmeztetik a lakókat, a nevelőtanárnak – indokolt esetben – büntetnie kell a kárt okozó, vagy rendetlen magatartást.

Fürdőszoba és mosdó használata

A kollégiumi zuhanyzók, mosdók és a hozzájuk tartozó WC-helyiségek a kollégium lakóinak egészségügyi szükségleteit elégítik ki, használatuk során figyelembe kell venni egymás igényeit.

- Gondosan vigyázni kell a berendezési tárgyak tisztaságára, épségére. Bárminemű rongálódást, meghibásodást azonnal jelezni kell a nevelőknél és a gondnoknál.

- Nem célszerű, ezért tilos az esti csendesség előtti utolsó percekben kezdeni a tisztálkodáshoz, ugyanis 21:30-ra ezt be kell fejezni.

- Rendkívül káros, ezért kerülendő a WC, a zuhanytálca és a mosdó lefolyójába dugulást okozó anyagot, szennyeződést juttatni (pl. sáros lábbeli mosása). (A lányok, használat után a külön e célra elhelyezett kukába dobják el használt egészségügyi cikkeiket.)

- Elvárjuk, hogy szóban forgó helyiségeket használat után olyan állapotba hozzák, amilyenben azt maguk is találni szeretnék.

- Nedves helyiségben fokozottan vigyázni kell az elektromos készülékek használatára, be kell tartani az ezzel kapcsolatos balesetvédelmi előírásokat.

A fürdőszoba, mosdó és kollégiumi konyha tisztaságát és rendjét a hetesek és a nevelőtanárok állandóan ellenőrzik, és figyelmeztetik a hibázókat a helytelen magatartásra.

 

 

 

 

 

 

 

 

„Mindenek ékesen és jó renddel legyenek”

 

1. Korinthusi levél 14: 40