Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nyílt nap a Péterfalvi Református Líceumban

2009.02.14

Nyílt nap a Péterfalvi Református Líceumban

2009-02-14

„MERT ÉN TUDOM AZ ÉN GONDOLATAIMAT, AMELYEKET ÉN FELŐLETEK GONDOLOK, AZT MONDJA AZ ÚR; BÉKESSÉGNEK ÉS NEM HÁBORÚSÁGNAK GONDOLATA, HOGY KIVÁNATOS VÉGET ADJAK NÉKTEK.”  Jeremiás 29, 11

   2009. január 30-án nyíltnapot tartottunk a péterfalvi református líceumban, ahova szépszámmal érkeztek az érdeklődő szülők és diákjelöltek. Ezen a napon részletes betekintést adtunk a líceum életébe, mindennapi eseményekbe, hétvégi programokba, gyülekezeti kiszállásokba, külföldi és belföldi kirándulásokba. Mindezt fényképes prezentáció szemléltette. Lehetőség nyílt arra is, hogy megismerkedjenek az intézmény bázisával, kollégiumával. Végül információkkal is szolgáltunk mind a felvételi vizsgával, mind az ezt megelőző tanfolyammal kapcsolatban. 2009. február 17-től minden hétvégén, szombaton reggel 9. 00 órakor (helyi idő szerint), napi 4 órában indult előkészítő tanfolyam a felvételi vizsgatárgyakból.A tanfolyam részvételi díja alkalmanként 10 hrivnya (fénymásolt feladatlapokat, szendvicset, meleg teát kapnak).

Felvételi vizsgatárgyak:
- magyar nyelv és irodalom (írásbeli);
- matematika (írásbeli);
- bibliaismeret, egyháztörténelem, hitvallás, ének (szóbeli).
A felvételiző hozzon magával:
- Bibliát, énekeskönyvet;
- írószert.
A felvételi vizsga időpontja: 2009. április 25. (szombat) A felvételizőnek április 25-én 7. 30-ig kell megérkezni.
A jelentkezési lapokat – lelkészi ajánlással – kérjük, juttassák el hozzánk 2009. április 15-ig.

A Péterfalvi Református Líceum címe:
90354, Kárpátalja, Nagyszőlősi járás, Péterfalva, Kossuth Lajos utca 1/a.
e-mail: prl@stn.net.ua, tel.: 8-03143-32-490

   A 2008/2009-es tanévet 83 diákkal (55 lány és 28 fiú) kezdtük. Diákjainknak naponta átlagosan 7 tanórájuk van, emellett – 2. évfolyamtól kezdve – saját maguk által megválasztott különórákon vesznek részt. A napot áhítattal kezdjük és zárjuk. Hetente van énekkari foglalkozás, istentisztelet-látogatás, ifjúsági órák, bibliakörök, imaközösség. Rendszeres alkalmaink közé sorolhatók a sportvetélkedők, filmklubok, vidámestek, előadások stb.
Hétköznapjaink a következőképpen alakulnak: a napi 7 tanóra után fakultációk, szakkörök, bibliaórák, ifjúsági órák, imaközösség, tanári- és közös áhítatok; hetenként énekkar, kisegyüttes (zenei – énekes próbák), alkalmanként sportvetélkedők, vidámestek; a diákok gimiújságot, faliújságot készítenek, filmklubokat, előadásokat szervezünk számukra.
Hála az Úrnak elkészült az ukrán szaktanterem, ami felszereltségében, kivitelezésében is egyedülálló a Nagyszőlősi járásban, területi szinten pedig a második helyezést érte el.Nagy munkát fektettek bele Kovács Nagyezsda és Ruszinka Lilia ukrán szakos tanárnők, a festők (a szobafestők és a festőművész, Homoki Gábor) valamint Máté István gondnok. Elkészült a kollégium alsó szintjén az új, korszerű könyvtár és olvasóterem, amely a számítógép és internet használatot is lehetővé teszi. Befejeződött az angol és magyar szaktanterem kialakítása, melyet már a járási nyíltórák előtt használatba vehettünk.


   Líceumunkban jól szervezett diakóniai munka folyik. Örömmel tapasztaljuk, hogy sok diákunk szívesen áldoz a szabadidejéből is a szeretetszolgálatra: időseket látogatnak, közöttük kazettamissziót végeznek köztük, ebédet visznek a rászoruló embereknek, a nagyszőlősi járási kórház gyermekosztályán az elhagyott gyermekekkel foglalkoznak, családtípusú gyermekotthonokat látogatnak. Énekkarunk rendszeresen tart próbákat, s ha lehetőségünk nyílik rá, részt veszünk találkozókon, gyülekezeti alkalmakon, jótékonysági esteken énekekkel dicsőítve az Urat. A mögöttünk lévő félévért különösen is hálásak vagyunk, mert igen sok gyülekezetbe sikerült kiutazni színdarabokkal, és az Üvegtenger kisegyüttes szolgálataival. Továbbá örömmel tölt el bennünket, hogy rövidesen megjelenik egy CD is, melyen megörökítettük a főként végzős diákokból álló csapatunk énektehetségét. Változatlanul részt vállalunk diákjaink ECDL-oktatásában, igyekszünk felkészíteni őket a vizsgák sikeres letételére.

  Végzőseink három hónapon keresztül szabadon választhatóan részt vettek személygépkocsi vezető tanfolyamon, így ők valamennyien jogosítványhoz jutottak.

  Legyen Istené mindezekért a dicsőség, hiszen ereje, segítsége, gondviselése nélkül nem tudtuk volna véghezvinni mindazt, amikre most már hálás szívvel gondolhatunk vissza. Szeretete és hűsége végigkísérte életünket ebben a félévben is. Áldott legyen érte szent Neve!

ANNAK PEDIG, AKI MEGŐRIZHET TITEKET A BOTLÁSTÓL, ÉS DICSŐSÉGE ELÉ ÁLLÍTHAT FEDDHETETLENSÉGBEN, UJJONGÓ ÖRÖMMEL: AZ EGYEDÜL ÜDVÖZÍTŐ ISTENNEK A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS ÁLTAL: DICSŐSÉG, FENSÉG, ERŐ ÉS HATALOM ÖRÖKTŐL FOGVA, MOST ÉS MINDÖRÖKKÉ. ÁMEN.” Júdás 24-25

A Péterfalvai Református Líceum tanárai és munkatársai .